Picture4.png

ดร.อุไร อนันตสิน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เฮลซิงกิ

เราจะจับมือไปด้วยกัน

"ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เฮลซิงกิ"

 

สนับสนุนคนไทยให้สามารถเปิดดำเนินการธุรกิจขนาดเล็กได้ง่าย

สนับสนุนให้มีการสอนภาษาไทย 

ภาษาแม่ในโรงเรียนอย่างเพียงพอเพื่อที่เเม่เเละลูกสามารถสื่อสารและมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ปกป้องและเก็บรักษาสวนสาธารณะของเมืองเฮลซิงกิเพราะ

สวนสาธารณะคือปอดของเมือง และเป็นสถานที่ที่ประชาชน

สามารถทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆร่วมกันได้

ผลักดันและสนับสนุนภาษาไทยเป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่สามารถแสดงให้เห็นในส่วนราชการต่างๆเพราะมีคนไทย อาศัยอยู่ในเฮลซิงกิประมาณ 1500 คน

เกี่ยวกับฉัน

%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%9F_edi

    ฉันเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507 ที่กรุงเทพมหานคร  ความสนใจด้านการเมืองของฉันเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบปีก่อนและเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2557 การศึกษาของฉันมุ่งเน้นไปที่การเมืองด้วยและจบปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาการเมือง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ฉันมีโอกาสได้เรียนเรียนภาษาสวีดิช ที่ Akan เมืองโปรวอ

      วันนี้ฉันอาศัยอยู่ในMagnuskärr ทางตอนเหนือของเฮลซิงกิ ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการรายย่อยโดยจัดอบรมและทดสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัยให้กับคนไทยในฟินแลนด์และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์

            ฉันเป็นประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (ทวิน)

         ในช่วงสามปีที่ผ่านมาฉันแต่งงานกับ Magnus Hertzberg ซึ่งทำงานเป็นนักข่าวที่ Svenska Yle

      ในเวลาว่างฉันชอบทำอาหารไทยและเดินเล่นในสวนสาธารณะกลางกับสุนัขชื่อน้องช้างและ Magnus