ค้นหา
  • Urai Anuntasin

แนะนำเกี่ยวกับการ #เลือกตั้งท้องถิ่นในฟินแลนด์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 64 (คศ. 2021) #kuntavaal


ภาพ มีการลงคะแนนทั้งสิ้นใน 293 เขตเทศบาล (kunta) รวมเขตพิเศษ 16 เขตในจังหวัด โอแลนด์ (Åland)


ทีผ่านมาคนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น น้อยกว่า การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภา หรือ ประธานาธิบดี เพราะผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ไม่ใช่คนฟินนิช (ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาฟินนิช สวีดิช หรือ ซามิ) มีอัตราการลงคะแนนเสียงเพียง 23.9% ในการเลือกตั้งครั้งก่อนเมือปี 60 (คศ.2017)


อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสภาเทศบาลนั้นอาจมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก ดังนั้น การเลือกตั้ง และ คะแนนเสียงของคุณ จึงมีผล ในบทความนี้จะมาตอบข้อสงสัยที่คุณอาจมี
เริ่มแรก เราลงคะแนนเสียงเพื่ออะไร


การเลือกตั้งระดับเทศบาลจะจัดขึ้นทุก ๆ สี่ปีเพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกเทศบาล ฟินแลนด์มีเทศบาลทั้งหมด 293 แห่ง และอีก 16 แห่งในจังหวัดโอลันด์


จำนวนที่นั่งขึ้นกับจำนวนประชากรในเขตเทศบาล เช่น ถ้าเขตเทศบาลมีประชากรน้อยกว่า 5,000 คน จะมี 13 ที่นั่ง สำหรับสภาเทศบาล ถ้ามีประชากรระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 คน จะมีสมาชิกสภาเทศบาล 27 ที่นั่ง เป็นต้น


เข้าใจแล้ว แล้วเมื่อไร


โดยการเลือกตั้งนี้ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 64 ซึ่งได้ถูกเลื่อนจากกำหนดเดิม 18 เมษายน 64 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่แย่ลง


เวลาลงคะแนน ระหว่าง 9.00 น. – 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง 13 มิถุนายน คุณสามารถไปหย่อนบัตรลงคะแนนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน


ถ้าคุณจะไม่อยู่ในฟินแลนด์ในช่วงวันเลือกตั้ง คุณสามารถหย่อนบัตรลงคะแนนได้ที่ จุดลงคะแนนตาม สถานทูตฯ และสถานกงสุลฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน
แต่ทำไมฉันถึงต้องสนใจเรื่องนี้


สภาเทศบาลมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงและมีอำนาจสำคัญต่อชีวิตประจำวันในฟินแลนด์ ตั้งแต่เรื่อง โรงเรียน บริการสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก จนถึงเรื่องเกี่ยวกับบริการสุขภาพ และสังคม (ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้) รวมถึงการวางแผนต่างเกี่ยว เกี่ยวกับสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภาษีเทศบาล และ การกีฬา


กล่าวอีกนัยหนึ่ง คะแนนเสียงของคุณ มีผล เพราะมันสามารถสร้างความแตกต่าง ในเขตท้องถิ่นที่คุณอาศัย แต่ที่ผ่านมา คนไปลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลกันน้อย (โดยเฉลี่ย ราว 60 %) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างประเทศ


ภาพ สภาท้องถิ่น ตัดสินใจเกี่ยวกับ วิธีการจัดการของโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก และบริการอื่นๆ


ฟังดูดี แต่ ฉันมีสิทธิลงคะแนนไหม


แน่นอน ประชากรของประเทศต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนมีถิ่นพำนักอาศัยในเทศบาล ในฟินแลนด์ เป็นเวลา สองปีก่อนวันเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ประชาชนจากสหภาพยุโรป ไอซ์แลน์ และ นอร์เวย์ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้หลังจากได้อาศัยในฟินแลนด์เพียง 51 วัน ก่อนวันที่ 26 เมษายน 64 (คศ.2021)


เพื่อความชัดเจน นักเรียนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมืองตัมเปเร (TAMK) และห้องแลปสื่อสาร มหาวิทยาลัยอาลโต (Aalto University’s Media Lab) ได้สร้างเวปไซต์ canivote.fi ที่คุณสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งได้
ดูเหมือนว่า มีสิทธิ แล้วจะลงคะแนนอย่างไร


ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ควรจะได้รับจดหมายแจ้งการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้ว สามารถนำใบแจ้งนั้นไปที่จุดเลือกตั้ง หรือไม่ต้องใช้ใบนั้นก็ได้ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรที่มีรูปภาพคุณอยู่ที่ออกให้โดยตำรวจ ตามข้อมูลของ กระทรวงยุติธรรม


ถ้าคุณไม่มั่นใจ สามารถโทรสอบถามที่บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ 0800 9 4770 หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ เวปไซต์ aanestyspaikat


เวปไซต์ของ กระทรวงยุติธรรม vaalit.fi (การเลือกตั้ง) มีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ 15 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย https://vaalit.fi/documents/5430845/7129103/thai.pdf/7184d879-8320-4ff3-94fd-19730e481460/thai.pdf?version=1.4&t=1621233989489
ได้ยินว่าระบบการลงคะแนนเสียงฟินแลนด์นั้นซับซ้อน จริงๆ แล้วมันทำงานอย่างไร


ฟินแลนด์ใช้ระบบลงคะแนนเสียงแบบ D'Hondt โดยผู้ลงคะแนนเสียง เลือกผู้แทนจากบัญชีรายชื่อพรรค (ปาร์ตี้ลิสต์) จะมีกการจัดอันดับตามคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ กับที่นั่งที่ได้ ตามรายชื่อสัดส่วนของจำนวนโหวตทั้งหมดที่รายชื่อได้รับ


ในทางปฏิบัติ หมายความว่า พรรคต่างๆ จะได้รับแรงจูงใจให้มีผู้สมัครมากที่สุดเท่าที่จะมีได้ และเลือกผู้สมัครที่ได้รับความนิยมเป็นรายบบุคคล ผู้สมัครคนหนึ่งที่มีคะแนนเสียงมาก สามารถดึงผู้สมัครที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าเข้ามามีอำนาจร่วมกับพวกเขาได้


ภาพ ผู้ลงคะแนนเสียง เขียนหมายเลขของผู้สมัครที่เลือก ลงบนบัตรลงคะแนน


อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะมีที่ปรึกษาจากส่วนใดของเมือง เช่น สมาชิกสภากรุงเฮลซิงกิ สอง ใน สาม ส่วน อาศัยอยู่ในเขตใจกลางเมืองที่มั่งคั่งกว่า และสมาชิกสภาที่อาศัยในเขตชานเมืองด้านนอก กล่าวว่า อาจส่งผลเสียต่อการตัดสินใจ
แล้วประเด็นหลักคืออะไร


ในระดับท้องถิ่น อัตราภาษี และข้อขัดแย้งในนโยบายแตกต่างกันไปในทั่วประเทศ ในเฮลซิงกิ นักการเมืองต่างดิ้นรนหาวิธีรับมือกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองหลวง ในขณะที่นักการเมืองในเขตเทศบาลตามชนบท ต่างหมดหวังที่จะพยายามรักษาการให้บริการต่างๆ ดำเนินไปอย่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะสูญเสียผู้เสียภาษีและรายได้ไป


ในระดับประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้อาจถือเป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อพรรคร่วมรัฐบาลทั้งห้า


พรรค ได้แก่ พรรคโซเชียลเดโมแครต (SDP) พรรกกลาง (Keskusta - KESK) พรรคกรีน (Vihreät- VIHR) พรรคประชาชนสวีดิช (RKP) และ พันธมิตรฝ่ายซ้าย (Vasemmisto - VAS)


พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคฟินน์ (Perussuomalaiset – PS) พรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Kokoomus – KOK) พรรคคริสเตียนเดโมแครต (Kristiilisdemodraatit – KD) และ Liike Nyt (LIIK)
สภาเทศบาลมีอำนาจอะไรบ้าง


สภาเทศบาลในฟินแลนด์ มีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บริการพื้นฐานสาธารณะ เช่น การศึกษา และ การเลี้ยงเด็กเล็ก วัฒนธรรม เยาวชน บริการห้องสมุด น้ำ การจัดการขยะ บริการสุขภาพและสังคม


ในเขตเทศบาล สภา (valtuusto ในภาษาฟินนิช) มีอำนาจสูงสุด สภาได้รับการเลือกตั้งทุกๆ สี่ปี และเป็นการแสดงเจตจำนงของผู้อาศัย


สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยกับการใช้จ่าย และกิจกรรมของเทศบาล ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงคและเป้าหมายระยะยาวของเทศบาล


งานของสภาเทศบาลท้องถิ่นประกอบด้วย


• กำหนดอัตราภาษีรายได้เทศบาล


• ตัดสินใจเกี่ยวกับบริการพื้นฐานของผู้อาศัย เช่น บริการด้านสุขภาพและสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค


• เลือกสมาชิกผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งดำเนินการตามคำตัดสินของสภาเทศบาล
ใครมีสิทธิสมัครผู้แทน


ทุกคนมีสิทธิ ในปี 2017 มีผู้สมัคร 33,618 คน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีจำนวนลดลง 3,506 คน จากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าในปี 2012
ภาพ แผ่นโปสเตอร์เต็มไปด้วยผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปตามถนนของฟินแลนด์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
จะลงคะแนนเสียงเลือกใครดี


แล้วแต่คุณ แต่ มีเข็มทิศการเลือกตั้ง ของ Yle ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ vaalikone.yle ช่วยให้ผู้ลงคะแนนหาตัวผู้สมัครที่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกับคุณ


ซึ่งเข็มทิศการเลือกตั้งทำงานด้วยหลักการง่ายๆ โดยการจับคู่ระหว่าง ผู้สมัคร และผู้ลงคะแนน จากการตอบคำถามที่ผู้สมัครได้ตอบคำถามหรือให้ความเห็นในแต่ละประเด็นไว้แล้ว ตามคำตอบของทั้งสองฝ่าย


นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถพบปะผู้สมัคร ได้ตามใจกลางเมือง ตามตลาดนัด หรือบริเวณหาเสียง จนถึงวันล


คะแนน โดยทั่วไปจะเห็น เต็นท์ผ้าใบที่มีตราพรรค แจกกาแฟ ขนมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแลกกับการพูดคุยสั้นๆ เกี่ยวกับความตั้งใจในการลงคะแนนของคุณ นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะถามผู้สมัครเกี่ยวกับจุดยืนของพวกเขา ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อตัวคุณ ดังนั้นอย่าอายที่จะใช้ประโยชน์จากมัน
ทางอื่นๆ ที่ใช้เพื่อค้นหาเกี่ยวกับพรรคและนโยบาย คือการฟัง ข่าว Yle – All Points North ปอดแคสต์ ที่เป็นชุดรายการสัมภาษณ์ผู้นำพรรคแต่ละพรรค


• นายกรัฐมนตรี Sanna Marin แห่งพรรค โซเชียลเดโมแครต (SDP) ได้ให้สัมภาษณ์ในปลายเดือนพฤษภาคม เกี่ยวกับ สตรีนิยมทางแยก (intersectional femisism) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ภาษี และ สโมสรฟุตบอลที่เธอชื่นชอบ


• ผู้นำพรรคฟินน์(PS) Jussi Halla-aho ผู้ที่จะสมัครผู้ว่ากรุงเฮลซิงกิในวาระถัดไป กล่าวว่า เป้าหมายหลักของเขาคือ ดึงดูดคะแนนเสียงให้ได้มาก เพื่อให้ได้สัดส่วนสูงสุดของที่นั่งของพรรค


• ผู้นำพรราแนวร่วมแห่งชาติ (KOK) Pet teri Orpo พยายามวางตัวเป็นกลางในการแบ่งแยกภายในพรรคระหว่างฝ่าย


ปีกเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม


• รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และผู้นำพรรคกลาง (KES) Annika Saarikko กล่าวว่า พรรคได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (discrimination ) ในตลาดแรงงานและฟินแลนด์จะต้องดีขึ้นในการรวมผู้คนหลากหลายเข้าด้วยกัน


• รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและผู้นำพรรคฝ่ายซ้าย (VAS) กล่าวเกี่ยวกับ โควิด โรงเรียน และ ฟินแลนด์เรียนรู้อย่างไรจากคลื่นแรกของการระบาดโคโรนาไวรัส


• รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและผู้นำพรรคกรีน (VIHR) Maria Ohisalo เปิดเผยว่าการกระทำเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในพรรคร่วมรัฐบาลไม่ง่ายเสมอไป แต่รัฐบาลฟินแลนด์กำลังหาทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับสภาพอากาศ


• Anna-Maja Henriksson รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและผู้นำพรรคประชาชนสวีดิช (RKP) กล่าวว่า ทำไมคนที่ไม่ได้พูดภาษาสวีดิชจึงควรลงคะแนนให้พรรค RKP


• Sari Essayah แห่งพรรคคริสเตียนเดโมแครต (KD) ปกป้องการปฏิบัติของฟินแลนด์ในการแยกนักเรียนในโรงเรียนตามศาสนา สำหรับชั้นเรียนการเรียนทางศาสนา


• ผู้นำพรรค Liike Nyt Harry Harkimo กล่าวว่า เขาไม่ได้ระบุตัวตนกับพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงกว่าคนอื่นๆ อย่างอดีตประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์


คุณสามารถรับฟังรายการทั้งหมดของ All Points North podcasts ในตัวเล่นที่ฝังไว้ในหน้านี้ ผ่าน Yle Areena บน Spotify หรือผ่านบริการปอดแคสต์ทีคุณใช้อยู่


แล้วจะทราบผลเลือกตั้งเมื่อไร


การนับคะแนนเสียงมักเริ่มเร็วสุดราว บ่ายสาม ในวันเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการก่อนเวลา 23 น.


ยืนยันผลโดยคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งเทศบาลในวันถัดไป โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้


• ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าระหว่าง 26 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 (2021)


• วันเลือกตั้ง อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 (2021)


• คะแนนอย่างเป็นทางการประกาศในวันที่ 16 มิถุนายน 2564


• สภาเทศบาลชุดใหม่เริ่มทำงาน 1 สิงหาคม 2564 (2021) และทำหน้าที่ตลอด สี่ปี
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/a_really_simple_guide_to_finlands_2021_local_elections/11893393ขอบคุณข้อมูล ;

Nida Yan , สรุปข่าวสั้น ยาว around Finland

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น