ค้นหา
  • Urai Anuntasin

📣📣 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ตั้งแต่วันนี้นะค่ะ 🖍

อัปเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2564


สถานที่ลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับเมืองเฮลซิงกิในการเลือกตั้งระดับเทศบาล 26.5. -8.6.2021

Förhandsröstning i Helsingfors - การลงคะแนนล่วงหน้าในเฮลซิงกิ

* การเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

* โหวตล่วงหน้า 26.5. -8.6.2021

* การลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง 13 มิถุนายน 2564

* โหวต

* การลงคะแนนในเขตกักบริเวณหรือการแยก


โหวตได้ที่ >> Helsingin kaupunki


Helsingin kaupungin ennakkoäänetyspaikat kuntavaaleissa 26.5.-8.6.2021

Förhandsröstning i Helsingfors - Advance voting in Helsinki


#เราจะจับมือไปด้วยกัน

#สำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน

#UraiAnuntasin #sfprkp

#svenskakvinnoförbundetisörnäs

#kommunalval2021 #Helsingfors

#kuntavaalit2021 #Helsinkiดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น