ค้นหา
  • Urai Anuntasin

646 👨‍👩‍👧‍👦หนึ่งในนโยบายที่จะผลักดันให้มีการสอนภาษาแม่ให้เด็กๆอย่างพอเพียง646 👨‍👩‍👧‍👦หนึ่งในนโยบายที่จะผลักดันให้มีการสอนภาษาแม่ให้เด็กๆอย่างพอเพียงโดยการเพิ่มครูผู้สอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน

🇹🇭มอบเเบบเรียนและแบบฝึกหัดให้น้องไปฝึกฝนที่บ้านกับคุณแม่🇹🇭


🖍📚ทำไมต้องสอนภาษาไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน???🇹🇭

🇹🇭 📚หรือว่าเด็กลูกครึ่งหรือเด็กที่มาอยู่กับพ่อแม่ หรือลูกติดตามพ่อแม่????


1. 😊ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมของชาติไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรามีภาษาไทยเป็นของเราเอง ดังนั้นคนไทยไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย


2. 🥰ตามทฤษฏีการเรียนรู้ กล่าวไว้ว่า การที่เด็กที่เกิดในต่างแดน และสามารถพูดภาษาของแม่ และของพ่อได้ จะช่วยให้เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางสมองดีขึ้น จะเป็นเด็กที่เรียนดี และสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้ดีและเร็วกว่าเด็กที่พูดได้เพียงภาษาเดียว


3. 😍เด็กที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะมีโอกาสในการทำงานในอนาคตดีกว่าเด็กที่พูดได้เพียง 1-2 ภาษา


4. 😀ผู้หญิงไทยจำนวนมากที่แต่งงานและไปอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถพูดภาษาของประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เมื่อมีลูกก็ไม่พูดภาษาไทยกับลูก ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาเรื่องการสื่อสาร เด็กๆหลายคนดูถูกแม่ ว่าแม่พูดภาษาไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง แม่โง่ ไม่เชื่อฟังแม่ เด็กบางคนไม่ให้แม่ไปส่งที่โรงเรียนเพราะอายเพื่อน เด็กไม่มีความภูมิใจ และไม่มีความเคารพที่มีแม่เป็นคนไทย ปัญหาในครอบครัวจึงเกิดขึ้นมากมาย


5. 😇เมื่อเด็กลูกครึ่งที่เกิดในต่างประเทศได้มีโอกาสกลับไปเมืองไทย ถ้าเด็กสามารถที่จะสื่อสารกับ ญาติของแม่ได้ เด็กก็จะมีความสุข ไม่รู้สึกอึดอัด ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้น


6. 👩‍👩‍👦ผู้หญิงไทยหลายคนที่มีปัญหาในครอบครัว มีการฟ้องร้องและหย่ากับสามี ปัญหาในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตรจึงตามมา แม้จะรักลูกเพียงใดแต่ถ้าสื่อสารกับลูกไม่ได้ดี สิทธิต่างๆจึงตกอยู่กับสามี( บางประเทศ)


7. 👨‍👩‍👦‍👦การที่เด็กสองวัฒนธรรมได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมของพ่อและของแม่ จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัว ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี และจะส่งผลดีต่อสังคมในอนาคต👪...


#เราจะจับมือไปด้วยกัน

#สำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน

#UraiAnuntasin #sfprkp

#svenskakvinnoförbundetisörnäs

#kommunalval2021 #Helsingfors

#kuntavaalit2021 #Helsinki

#ดรอุไรออนไลน์มืออาชีพ

#ThaiWomenNetworkInFinland

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น